Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής (16 Οκτωβρίου 2022), από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τσιαλούκης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Α: Κεσσίδου Ναταλία

Αντιπρόεδρος Β:Δερβίδου Άννα
Γ.Γραμματέας: Βαμβακόγλου Κυριακή

Ταμίας: Ευταξίας Χαράλαμπος

Τακτικά Μέλη:

Κόκκαλη Σταματία

Κυριακίδου – Νικόλα Σεμέλη

Λουκοβίτης Κωνσταντίνος

Μπαλτά Αγγελική

Ουραήλογλου Βασίλειος

Πουργιαζίδου Αντιγόνη

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 10.11.2022

New York City is known for its vibrant and diverse entertainment scene, and one aspect of this scene is the presence of escorts. New York nycescortmodels.com escorts are professionals who provide companionship and entertainment services to clients in the city. These escorts are well-trained and experienced in catering to the needs and desires of their clients, ensuring a memorable and enjoyable experience. Whether it’s attending social events, accompanying clients on a night out, or simply providing companionship, New York escorts offer a range of services to suit different preferences. With their professionalism and discretion, they provide a safe and enjoyable experience for their clients in the bustling city of New York.