Προκηρύξεις

Π.Ι.Σ.: Άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

Ενημερώνουμε τα μέλη  μας σχετικά με τις πιεστικές ανάγκες που υπάρχουν για Ιατρούς στο Δημόσιο Τομέα. Τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων…